Αποτελέσματα αναζήτησης

Όροι χρήσης

Η παρούσα πολιτική απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο REMAX Canavos θέμα που συλλέγει, χρησιμοποιεί, να διατηρεί και να αποκαλύπτει πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (το καθένα από αυτά, ένα «χρήστης») από την ιστοσελίδα («ιστοσελίδα»). Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για το Site και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το REMAX Canavos.

Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους χρήστες σε μια ποικιλία από τρόπους σε σχέση με δραστηριότητες, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά ή πόρους που να διατίθενται στην ιστοσελίδα μας… Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ανώνυμα. Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους χρήστες μόνο εφόσον υποβάλουν οικειοθελώς πληροφορίες αυτές σε μας. Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης, εκτός από το ότι αυτό μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακεί σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται ιστοσελίδα.

Μη-προσωπικά στοιχεία ταυτότητας

Ενδέχεται να συλλέξουμε μη-προσωπικά στοιχεία ταυτότητας για τους χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας. Μη-προσωπικά στοιχεία ταυτότητας μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μέσα από τη σύνδεση στην ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και οι πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου που χρησιμοποιούνται και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Cookies του προγράμματος περιήγησης

Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν «cookies» για την ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη. Φυλλομετρητή του χρήστη τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο τους για σκοπούς τήρησης και μερικές φορές για να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με αυτές. Χρήστης μπορεί να επιλέξει να θέσει τους web browser για να αρνηθείτε τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλονται cookies. Εάν κάνουν έτσι, σημειώστε ότι ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Υιοθετούμε κατάλληλη συλλογή δεδομένων, Αποθήκευση και επεξεργασία πρακτικών και μέτρων ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, τα στοιχεία της συναλλαγής και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα μας.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Εμείς δεν πωλούν, το εμπόριο, ή νοικιάσετε χρήστες προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης για τους άλλους. Μπορούμε να μοιραστούμε τις γενικές συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης σχετικά με τους επισκέπτες και χρήστες με επιχειρηματικούς εταίρους, αξιόπιστους συνεργάτες και τους διαφημιστές για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω.

Αλλαγές σε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Real Estate WordPress θέμα έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώσουμε την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρούμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζουν την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων περιοδικά και να γίνει επίγνωση των τροποποιήσεις.

Αποδοχή σας αυτών των όρων

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, δηλώνετε την αποδοχή σας της παρούσας πολιτικής. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση των αλλαγών στην παρούσα πολιτική θα θεωρείται αποδοχή σας αυτών των αλλαγών.